Škola pjevanja Husar&Tomčić otvara svoj Musical class

Husar & Tomčić - musical class

Od ove sezone Škola pjevanja Husar&Tomčić otvara svoj Musical class – intenzivne pjevačko-glumačko-plesne vikend radionice

Upisnina: 1.000 kn (17h / 3 dana / na exluzivnih 850 m2 / uz vrhunske glumačke i plesne mentore)

Termini: 18.-20.10. / 15.-17.11. / 6.-8.12.

Raspored:
Petak – 17-20h pjevanje
Subota – 9-12h ples i pokret / 12-13h pauza / 13-16h gluma / 16-17h pauza / 17-20h pjevanje
Nedjelja – 10-11.30h ples i pokret / 11.30-12h pauza / 12-13.30h gluma / 13.30-14h pauza / 14-16h pjevanje

  • Nove objave