Senior seminar (dob 15–55 god.)

mjesečno 4 predavanja u trajanju od 45 minuta

40 € (301.38 kn) / mjesečno

Seminar uključuje: 4 sata višeglasnog pjevanja (srijedom u 20h)

  • Nove objave