Senior seminar plus (dob 15–55 god.)

mjesečno 5 predavanja u trajanju od 45 minuta

70 / mjesečno

Seminar uključuje:

  • Nove objave